Nawigacja

Przetargi

Rok 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500262448-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem: 

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/szkola/przetargi_i_zamwienia/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia---dostawy.html

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM NA:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”
opublikowanego w BZP nr 622194-N-2018 z dnia 2018-09-26

Protokol_08_10_2018.pdf

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 622194-N-2018 z dnia 2018-09-26 r.

załączniki

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Miejscowe naprawienie posadzki, wylanie masy samopoziomującej grubości min 3 mm oraz dostarczenie i montaż wykładziny homogenicznej na korytarzu – parter w Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie” wybrano ofertę złożoną przez firmę „SATYR” Chrostowski, Lewandowska – Spółka Jawna BIURO HANDLOWE ul. Marczukowska 6 15-724 Białystok jako najkorzystniejszą cenowo.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – parter budynku w Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie” wybrano ofertę złożoną przez firmę Dr. House Małgorzata Ciborowska ul. Akacjowa 30/1 15-801 Białystok jako najkorzystniejszą cenowo.

 


Zapytania ofertowe:

 

 

 


Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

 

 


Rok 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500051290-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”

link:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GZS/GZS_przetargi/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

 

Data publikacji: 2017-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy pt.:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnejSzkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie .

Numer ogłoszenia: 593405 - N - 2017; data zamieszczenia: 2017-09-26

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8696508-06f8-4053-b5b2-64ef36a99325

 


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM NA:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”
opublikowanego w BZP nr 593405-N-2017 z dnia 2017-09-26

link:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GZS/GZS_przetargi/protokol-z-otwarcia-ofert-w-zwiazku-z-przetargiem-nieograniczonym-na--dostawa-artykulow-zywnosciowych-do-stolowki-szkolnej-szkoly-podstawowej-im-wl-syrokomli-w-michalowie-opublikowanego-w-bzp-nr-593405-n-2017-z-dnia-2017-09-26.html

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
    ul.Sienkiewicza 21
    16-050 Michałowo
  • 85 71 89 515

Galeria zdjęć