Nawigacja

Biblioteka

     Aktualności i wydarzenia     

Konkursy

Rodzice czytają - dzieci opowiadają

W 1998r. została założona Fundacja ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Jej celem jest m.in. przypominanie rodzicom, jak ważne jest, aby choć kilka minut dziennie poświęcać na głośne czytanie najmłodszym. Czytanie kilkulatkowi to: rozbudzanie  ciekawości świata,  budowanie bogatego języka, rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania, pogłębianie więzi między rodzicami  i dzieckiem,  uczenie myślenia  i wartości moralnych, wspólne przeżywanie z bohaterami emocjonujących   przygód,  wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,  przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole…

            Od 12 lat organizuję w naszej szkole całoroczną akcję dla uczniów oraz ich rodziców „Rodzice czytają-dzieci opowiadają” i proponuję do czytania konkretne tytuły (muszę brać pod uwagę ilość egzemplarzy dostępną w bibliotece). Zadaniem rodziców jest przeczytanie tych książek swoim pociechom w ciągu miesiąca. Następnie zapraszam uczniów z danej klasy do czytelni, aby wykazały się znajomością utworu, opowiadając treść, odpowiadając na pytania. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują drobne upominki,  a  na zakończenie  roku  najbardziej  systematyczni  uczestnicy  otrzymają nagrody  rzeczowe.

                                                                                                                       Zapraszam do udziału w akcji czytelniczej,                                                                                                                                                     nauczyciel bibliotekarz  Anna Chołołowicz

W pażdzierniku i w listpoadzie rodzice czytają dzieciom "Szewczyka Dratewkę" J.Porazińskiej i "Dziecię elfów" H.Ch.Andersena. W grudniu i w styczniu lekturami są " Zaczarowana zagroda" A.i Cz.Centkiewiczów i "Kot w butach".

 

Konkurs pięknego czytania

 

 

http://www.sp12.gda.pl/strony/2012/05_17_t_b/k31.gif

 

Cele konkursu:

Ø  promocja czytelnictwa,

Ø  rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,

Ø  budzenie zainteresowania wartościową literaturą,

Ø  stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich

z umiejętnościami innych,

Ø  kształtowanie umiejętności pięknego czytania,

Ø   uatrakcyjnienie procesu uczenia się,

Ø  uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

 

Przebieg konkursu:

Ø w konkursie biorą udział uczniowie klas IV-V ( uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – są to maksymalnie 3 osoby z każdej klasy),

Ø  konkurs będzie  przebiegał w dwóch  etapach,

Ø w pierwszym etapie uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnej książki, (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać 2 minut),

Ø uczniowie wylosują  kolejność prezentacji,

Ø komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi,

Ø podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu,

Ø w drugim etapie uczestnicy prezentują wylosowany przez siebie fragment prozy po krótkim przygotowaniu się,

Ø komisja wyłoni zwycięzcę (sumując punkty z I i II etapu), który otrzyma główną nagrodę. Wszyscy uczestnicy II etapu - finału otrzymają dyplomy i oceny z j.polskiego

Ø  konkurs odbędzie się 26 października w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 pażdziernika.

 

Serdecznie zapraszam,

 Anna Chołołowicz

 

Konkurs odbył się 25 października 2018r. Wzięło w nim udział 24 uczniów klas IV-tych i V-tych. Do finału przeszło 10 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów. W drugim etapie finaliści prezentowali wylosowany fragment opowiadania Alicji Mikulskiej o Józefie Piłsudskim ( po 5minutowym czasie na przygotowanie się) . Wszyscy uczestnicy byli dobrze przygotowani do konkursu i jury w składzie: p.Alina Owsiejczuk, p. Elżbieta Trochimczyk i

p. Anna Chołołowicz  miało bardzo trudne zadanie.                                                                                                Wyniki konkursu:

I m-ce: Nikola Zastocka
II m-ce: Dominika Bołtryk
III m-ce: Karolina Kazberuk

Wyróżnienie: Malwina Banasiuk, Tomasz Kalinowski i Kacper Zasim

Gratulujemy!yes

Wszyscy uczniowie, biorący udział w  konkursie, otrzymali na uroczystym apelu dyplomy, natomiast laureaci  nagrody książkowe, ufundowane przez organizatora.

 

 

      

      

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
    ul.Sienkiewicza 21
    16-050 Michałowo
  • 85 71 89 515

Galeria zdjęć