Nawigacja

Konkursy

ROK  SZKOLNY  2017/2018

Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne –  Zarząd Oddziału Podlaskiego ogłosił w maju bieżącego roku kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2018).

Celem przyznawania Nagrody jest:

 • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
  i popularyzacji informatyki,
 • promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki,
 • promowanie PTI i OPDL PTI.

Nagroda została przyznana w dwóch kategoriach:

 • Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce.
 • Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
  i e-edukacji.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas Konferencji Smart City i Internetu Rzeczy.

Konferencja odbyła się 14.06.2018 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymał nauczyciel informatyki inż. Włodzimierz Kaliszuk.

Czytaj więcej ...


 

Nasze sukcesy!

Uczeń naszej szkoły Tomasz Owsiejczuk zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym ,,Z miłości do niepodległej – Życie i działalność gen. Władysława Andersa’’, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku.

W dniu 15.05.2018r odbył się finał konkursu, na którym władze miasta wręczały laureatom nagrody.

 

 

Gratulujemy Tomkowi i życzymy dalszych sukcesów.


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki

W roku szkolny 2017/2018 do konkursu informatycznego przystąpiło 5 uczniów z klas gimnazjalnych i 3 uczniów ze szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzenia eliminacji:

Szkoła

stopień
szkolny

stopień
rejonowy
stopień
wojewódzki
szkoła podstawowa 12-12-2017
wtorek
21-02-2018
środa
26-04-2018
czwartek
gimnazjum 22-11-2017
środa
06-02-2018
wtorek
16-03-2018
piątek

 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

 • Adrian Daniluk 7c
 • Cezary Daniluk 3a gim
 • Radosław Kalinowski 3a gim
 • Radosław Kaliszuk 6b

 

Wszystkie komunikaty dotyczące konkursu dla uczniów województwa podlaskiego publikowane są w zakładce „Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku http://www.kuratorium.bialystok.pl lub na stronie internetowej Konkursu www.wki.wi.pb.edu.pl

W etapie wojewódzkim wezmą udział wszyscy w/w uczniowie.

Serdeczne gratulacje!

Dnia 16 marca 2018 r. na Politechnice Białostockiej na Wydziale Informatyki odbył się test z udziałem uczniów gimnazjum. Nasi  uczniowie wykazali się wspaniałą wiedzą i zdobyli wysokie miejsca spośród około 60 uczestników konkursu.

 • Cezary Daniluk - 29p/30 został laureatem konkursu
 • Radosław Kalinowski - 23p/30 - został finalistą

 

Takich wyników z informatyki nasza szkoła jeszcze nie miała nigdy. Jesteśmy dumni z naszych gimnazjalistów.

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Informatyki uczniów szkół podstawowych z naszej szkoły przystąpiło dwóch uczniów:

 • Adrian Daniluk - klasa 7c
 • Radosław Kaliszuk - klasa 6b

 

Obaj zostali finalistami konkursu zdobywając odpowiednio 20 pkt. i 21 pkt. na 30 możliwych. To też jest wielkim sukcesem tych młodych i zdolnych chłopców. Gratulacje!

Włodzimierz Kaliszuk


Mamy zwycięzcę konkursu na logo.

Pracę reprezentującą Wolontariat Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie wykonał Radosław Kaliszuk, dziękujemy i gratulujemy.

 

Elżbieta Trochimczyk

 

 

 

Konkurs trwa do 30-11-2017 r.

 


 

Niżej są dane archiwalne.

Konkurs plastyczno-literacko-fotograficzny

"Święta Bożego Narodzenia w moich oczach"

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI SP

2. Formy prac: /do wyboru/

 • praca plastyczna / format A4 lub A3/ - technika dowolna malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane i przyklejanych elementów takich jak np. tkanina, ziarna zbóż i inne.
 • praca literacka: wiersz lub opowiadanie – objętość dowolna / w opowiadaniu powinna zostać zachowana jego konstrukcja: wstęp, rozwinięcie i zakończenie/
 • praca fotograficzna – 2 zdjęcia /format 10x15/

3. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelną informację z danymi autora.

4. Prace zostaną ocenione w 2 kategoriach wiekowych:  kl I- III i kl IV-VI.

5. Gotowe prace powinny być dostarczone do 16.01.2015 do szkolnej biblioteki GZS w Michałowie do p. Anny Kazberuk.

ZAPRASZAMY!

 

Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego

"Najpiękniejsza Palma Wielkanocna" 2014

Kategoria kl. 0

I miejsce:

 • Aleksandra Aleksiejuk – 0a

II miejsce:

 • Marcin Burak – 0a

Kategoria kl. I

I miejsce:

 • Magdalena Grzegorczuk - Ib,
 • Jakub Trusewicz – Ib

II miejsce:

 • Monika Rybińska – Ia,
 • Karolina Grzegorczuk – Ib

III miejsce:

 • Patryk Kalinowski – Ib

Wyróżnienie:

 • Wiktoria Koronkiewicz – Ia

Kategoria kl.II

I miejsce:

 • Krzysztof Jegorow – IIb,
 • Jakub Zięciak – IIb

II miejsce:

 • Maciej Charyło – IIa,
 • Piotr Bancarewicz – IIa

III miejsce:

 • Michał Charyło – kl.IIa

Kategoria kl.III

I miejsce:

 • Kamil Korkuz - kl. IIIa,
 • Aleksandra Rakowicz – kl.IIIa

II miejsce:

 • Emilia Ławreszuk – kl. IIIa,
 • Michał Trusewicz – kl. IIIb

III miejsce:

 • Eliza Kropiwnicka – kl. IIIb

 

Nagrody zespołowe:

I miejsce:

 • kl. IIIb,
 • świetlica kl. I.,
 • świetlica kl. III, IV

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. Bogdanowicz, A. Owsiejczuk

 

WYNIKI

Wojewódzki Konkurs kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” 27.01.2014

 • Natalia Aleksiejuk zajęła I miejsce

 

Konkurs piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”

 • Natalia Aleksiejuk otrzymała  wyróżnienie

Gratulujemy!

 

XXIV  Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego

 1.   Przygotuj swój autorski tekst !

 

Więcej o konkursie dowiesz się klikając tutaj .

WYNIKI

OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA.PLUS

 1. Adrian Daniluk  kl III b – laureat I stopnia 96p/100p
 2. Kacper Hajduk kl VI b -  laureat II stopnia 92p/100p
 3. Bartosz Szarejko kl VI a - laureat III stopnia 88p/100p
 4. Magdalena Matys kl III a - laureatka IV stopnia 84p/100p
 5. Ignacy Kaczmarek kl VI b - laureat IV stopnia  84p/100p
 6. Łukasz Anchim kl IV a - laureat V stopnia 80p/100p

Gratulujemy!

Organizatorzy: A.Bogdanowicz, J.Bójko, A.Smoleńska - Ziuzia

Konkurs plastyczny - "Bezpieczna droga do szkoły"

W ramach Programu Profilaktyki i Bezpieczeństwa w klasach 0 – III szkoły podstawowej 11.XI.2013r.odbyły się spotkania z pracownikiem Komisariatu Policji w Michałowie -  starszym aspirantem Grzegorzem Bazylukiem n.t bezpiecznej drogi do szkoły.  

W trakcie spotkań ogłoszono konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad zachowania w trakcie spotkania z osobami nieznajomymi oraz w czasie ataku psa.

W konkursie wzięło udział 66 uczniów. Komisja w składzie: W.Gryko, D.Ostaszewska, A.Bogdanowicz, G.Bazyluk wyłoniła najlepsze prace, nagrodzono następujących uczniów:

Klasy 0:

 • Antonina Jaworska kl.0a  – I miejsce,
 • Aleksandra Aleksiejuk  kl.0a – II miejsce,
 • Kacper Zasim  kl.0a - III miejsce,
 • Daria Ciwoniuk kl.0a, Wiktoria Matys kl.0b - wyróżnienia

 

Klasy I:

 • Gabriel Borek kl. Ib – I miejsce,
 • Magda Drozdowska i Marta Drozdowska kl. Ib – II miejsce,
 • Maciej Kasperowicz kl. Ia, Dawid Waśko kl. Ib, Milena Brumem kl. Ia – wyróżnienia.

 

Klasy II:

 • Michał Jurczuk kl.IIa – I miejsce,
 • Tomasz Matys kl. IIb – II miejsce,
 • Wiktoria Gościk kl. IIb – III miejsce,
 • Zuzanna Ancipiuk kl. IIa, Magdalena Bołtryk kl. IIa - wyróżnienia

 

Klasy III:

 • Oliwia Leszczuk kl.IIIa – I miejsce,
 • Dawid Bołtryk kl.IIIa – II miejsce,
 • Adrian Daniluk kl.IIIb – III miejsce,
 • Michał Tarasewicz kl.IIIb, Kamil Korkuz kl.IIIa – wyróżnienia.

                                                                                        

Organizatorzy: A.Bogdanowicz, D.Ostaszewska


OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA.PLUS

Dnia 8 listopada 2013r w naszej szkole odbyła się OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA.PLUS. Wzięło w niej udział 23 uczniów z klas II – VI szkoły podstawowej.

Przez 60 min uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi na poszczególnych poziomach. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: A. Bogdanowicz i A. Smoleńska – Ziuzia

Wyniki konkursu będą ogłoszone dopiero w styczniu. Będziemy czekać na nie z niecierpliwością.

Tekst:  Alicja Smoleńska - Ziuzia

Szkolny Konkurs Poetycki

na wiersz o patronie Szkoły Podstawowej w Michałowie

Prace należy składać do pani Tamary Durek do 25 września 2013 roku.

Regulamin konkursu czytaj dalej...


25.09.2013 r. w szkolnym konkursie "Co wiem o patronie Szkoły Podstawowej w Michałowie" zorganizowanym przez T. Durek wzięło udział 20 uczniów z  kl. VIa i IVa.

Oto wyniki konkursu:

I miejsceyes - Bartosz Szarejko kl. VIa
II  miejsce - Szymon Charkiewicz kl IVa
III miejsce - Karolina Pogorzelska kl. IVa, Martyna Giesko kl. VIa
 
Gratulujemy zwycięzcom!

25.09.2013 r. rozstrzygnięto  szkolny konkurs poetycki "O patronie Szkoły Podstawowej w Michałowie" zorganizowany przez T. Durek.  Wzięło  w nim udział 10 uczniów z  kl. IVb ,VIa , IVa.

Oto wyniki konkursu:

I miejsceyes - Jakub Suchodoła kl. VIa
II  miejsce - Klaudia Sikorska kl VIa
III miejsce - Karolina Walasek kl. IVa, Sylwia Gryko kl. IVb
 
Wyróżnienia:
 • Miłosz Dubowski kl. IVa
 • Łukasz Anchim kl. IVa
 • Natalia Aleksiejuk kl. IVa
 • Magdalena Klimowicz kl. IVa

Gratulujemy zwycięzcom!


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
  ul.Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
 • 85 71 89 515

Galeria zdjęć