Nawigacja

Samorząd Uczniowski

SU Szkoła Podstawowa im. Wł. Syrokomli

„ANDRZEJKI”

         W dniu 22.11.2018 r. w harcówce odbyły się „Andrzejki” zorganizowane przez  Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej w Michałowie.

         Najpierw brali w niej udział uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej , a następnie uczniowie z klas VII, VIII  SP oraz III Gimnazjum.

         Andrzejki to święto znane od wieków i w Polsce mające długą tradycję. Dawniej w andrzejkowy wieczór panny, które chciały jak najszybciej wyjść za mąż wróżyły. Wróżby dotyczyły oczywiście przyszłego męża, tego jak będzie wyglądał skąd pochodził i jak się nazywał. Kiedyś kawalerowie nie obchodzili święta Andrzejek, bo dla nich były Katarzynki. Dziś to się zmieniło, a zabawach andrzejkowych uczestniczą wszyscy. Jednak zwyczaj wróżenia pozostał, co więcej dawne wróżby odeszły w niepamięć, a na ich miejsce pojawiły się nowe.

         Nasze Andrzejkowe Wróżki, przy pomocy „magicznych” rekwizytów również przepowiadały dzieciom przyszłość. Fachowa interpretacja wróżb, sprawiła ,że dzieci dowiedziały się , np. jak na nasz charakter ma wpływ  data urodzenia i znaki  zodiaku. Przebijając szpilką ,papierowe serce z napisanymi imionami można było poznać imię przyszłej sympatii. Najwięcej śmiechu wywołała wróżba z wyścigiem butów, która miała zadecydować , kto w naszej szkole wśród chłopców i dziewcząt pierwszy stanie na „ślubnym kobiercu”. Nasze „wróżki” nie zapomniały również odwiedzić najmłodszych uczniów naszej  szkoły i w świetlicy przeprowadziły „wróżby andrzejkowe”.

Podczas zabawy odbywały się również ciekawe konkursy prowadzone przez  Olę Zakrzewską, Natalię Kalinowską oraz Oliwię Leszczuk. Dziewczęta przeprowadziły konkurs na najlepszego tancerza  i tancerkę. Odbyły się również wybory  króla i królowej „Andrzejek”.    Zwycięzcy konkursów otrzymali słodkie upominki.

         Wspólna wesoła zabawa andrzejkowa  była bardzo udana, dzięki niej  w szkole zapanował magiczny nastrój.

Aneta Łapińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY SAVOIR-VIVRE- zasady dobrego wychowania

Znajomość ogólnie przyjętych form zachowań i sposobów bycia w szkole na pewno ułatwia codzienne życie. Najważniejsza reguła postępowania to „nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”. Spotykając zupełnie nieznanego nam człowieka czy kolegę (koleżankę) ze szkoły , nie oceniaj go po wyglądzie (jakie ma ubranie ), jak się zachowuje czy wysławia się. Oczywiście tzw. pierwsze wrażenie może być mylące. Dlatego  dbajmy o swój  wygląd, kulturalny  sposób bycia oraz język, słownictwo, którym się porozumiewamy.

                                                            

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIA

Szkoła jest miejscem pracy, nasz strój nie powinien nikogo szokować i wzbudzać niepotrzebnych emocji. Ubieramy się czysto, schludnie, skromnie.  W szkole obowiązuje noszenie stroju, którego wzór został określony w Statucie (Rozdział III ,§132.1.)

HIGIENA OSOBISTA

Higiena osobista wiąże się bezpośrednio z  pielęgnowaniem ciała. Korzystanie z prysznica bądź wanny każdego dnia powinno być nawykiem. W szkole, tak jak w domu, zmieniamy również obuwie.

ZACHOWANIE UCZNIA PODCZAS PRZERWY ORAZ W CZASIE LEKCJI

LEKCJA

1. Jeżeli wchodzimy do sali w czasie lekcji, aby przekazać informacje lub po prostu spóźniliśmy się  , najpierw pukamy, mówimy „dzień dobry” i informujemy nauczyciela o celu naszej wizyty.

2. W przypadku wejścia na lekcje osoby dorosłej – wstajemy (jest to gest powitania!)

3. Wychodzenie z lekcji jest niewskazane (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę).

4. Na lekcjach nie jemy ani nie pijemy , nie żujemy gumy. Nie przyklejamy też jej do mebli klasowych. Przed lekcją zwijamy ją w papierek i wyrzucamy do kosza.

5.Siedzimy prosto w  ławce, nie huśtamy się na krześle.  Dla dobra kręgosłupa zalecana jest postawa wyprostowana.

PRZERWA

1. Na przerwach również obowiązuje kulturalne zachowanie. Nie używamy wulgaryzmów oraz niegrzecznych odzywek, zaczepek.

2. Podczas przerwy uczniowie powinni zachować wolny środek korytarzy, aby nie utrudniać komunikacji (nie biegamy).

3. Dzwonek oznajmia koniec lekcji dla nauczyciela oraz koniec przerwy dla ucznia. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę, uczniowie w ciszy, w szyku zorganizowanym (stoimy parami) oczekują przed swoją klasą na przyjście nauczyciela.

Ogólne uwagi dotyczące zachowania

1. Nasza szkoła ma piękne otoczenie, dbajmy o jej wizerunek. Nie śmiećmy, reagujmy na niewłaściwe zachowanie innych.

2. Wspólnie troszczmy się  o mienie szkoły i o czystość: zmieniajmy obuwie, nie zostawiajmy śmieci na korytarzu ani w klasie.

3. Telefony komórkowe w czasie trwania lekcji powinny być wyłączone.

4. Używajmy zwrotów grzecznościowych i słów zrozumiałych dla wszystkich (unikamy  slangów).

W szkole nie mówimy  słów niecenzuralnych. Człowiek kulturalny unika podniesionego głosu i zbytniej gestykulacji.

5. Witajmy wszystkich pracowników szkoły słowami: „dzień dobry”, zarówno w budynku szkolnym, jak i poza nim.

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

APELE

1. Uczniowie przychodzą na wyznaczone miejsce wraz z opiekunami i ustawiają się klasami.

2. Podczas apelu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Podczas apelu/uroczystości obowiązuje strój galowy (biało-czarny lub biało-granatowy).

WYCIECZKI

1. W czasie wycieczki uczeń powinien uważnie słuchać poleceń opiekunów i przewodnika oraz przestrzegać regulaminu wycieczki.

2. Szczegółowe zasady postępowania na wycieczkach reguluje kontrakt zawarty między opiekunem wycieczki a uczniem i jego rodzicami.

DYSKOTEKI

1. Na dyskotece dyżurują wyznaczeni nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu szkolnego.

2. Strój dowolny, ale zgodny z zasadami „zdrowego rozsądku”.

3. Wobec niewłaściwego zachowania ucznia podczas dyskoteki (bieganie, bójka, przeszkadzanie) wyciągane będą odpowiednie konsekwencje.

4. Za ewentualne uszkodzenia mienia publicznego podczas dyskotek odpowiada uczeń, który dokonał zniszczenia.                                                              

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SP W MICHAŁOWIE

                                                                                                                                       

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - 16 listopada

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Tolerancja to:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
 • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
 • docenianie rozmaitości kultur;
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
 • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

1. Szacunek

2 .Respektowanie cudzych praw i cudzej własności ,

3. Umiejętność słuchania,

4.  Umiejętność komunikowania się i rozumienia innych ,

5.Docenianie rozmaitości kultur ,

6. Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego,

7. Człowiek, niezależnie jaki ma kolor skóry zasługuje na szacunek.

8. Nie powinno oceniać się ludzi po tym, jakiego są wyznania religijnego.

9. To, że ktoś jest zły, nie musi oznaczać, że do końca życia taki będzie.

10. Nikt nie może być obiektem plotek.

11.. Człowiek, który jest nietolerancyjny zachowuje się prymitywnie.

12.  Ludzie nie mogą decydować o swoich cechach charakteru, więc nie oceniaj ich po tym, jak się zachowują, przypatrz się im bliżej.

13.  Jeżeli ktoś wychowuje się w domu dziecka, nie znaczy, że jest gorszy.

14. Tolerancja to życzliwość, cierpliwość, brak dyskryminacji, to uznanie inności.

Cele Dnia Tolerancji:

 •         uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
 •         przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
 •        kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 •        odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;
 •       zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
 •     wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia      rozwiązań

11 listopada 2018

 

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Michałowie wraz z opiekunami  w 100 rocznicę  Odzyskania  przez Polskę Niepodległości  zapalili znicze na cmentarzu katolickim na grobie Nieznanego Żołnierza.

 

 

Sekcje działające przy Samorządzie Uczniowskim:

 

 Porządkowa (dekorowanie przed uroczystościami, sprzątanie po uroczystościach, dyskotekach, zawodach sportowych)

- Kondratowicz Aleksandra

- Harasimczuk Zuzanna

- Sakowicz Daria

- Bancerewicz Izabela

- Kozłowska Malwina

- Kropiwnicka Eliza

- Florczuk Weronika

Nagłaśniająca (pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym)

- Bohdziel Mateusz

- Bójko Jakub

- Jurczuk Michał

- Ławniczuk Jakub

Informacyjna (informowanie uczniów o konkursach, uroczystościach, imprezach, akcjach charytatywnych)

 - Bocheńska Patrycja

- Zamiara Hanna

- Polańska Natalia

- Bołtryk Dominika

- Kalinowska Natalia

Dziennikarska (umieszczanie na bieżąco informacji na gazetce ściennej, zbieranie informacji)

 - Zasim Kacper

- Gryko Franciszek

- Pogorzelska Karolina

 Plastyczna (wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, rozwieszanie informacji na terenie szkoły)

- Kasperowicz Aleksandra

- Kondratowicz Natalia

- Jurczuk Oksana

- Nowik Daria

- Rakowicz Jakub

- Tarasewicz Oliwia

 

 Delegacja SU - Przewodniczący i z-ca (do nich należy prowadzenie uroczystości szkolnych w razie potrzeby oraz zapraszanie gości spoza szkoły).

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHAŁOWIE

Im. Władysława Syrokomli

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 NA ROK SZKOLNY 2018-2019

 

 

 

Plan został przedstawiony i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2018 roku.

 

Cele i zadania samorządu uczniowskiego:

 

1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży.

2. Integrowanie społeczności szkolnej.

3. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej.

4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

5. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.

6. Przygotowywanie do życia we współczesnym świecie.

7. Wyrabianie postawy krytycznej wobec przemocy i agresji.

 

 

Priorytet 1:

Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły

zadanie główne dla samorządu:

Promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem

Lp.

Zadanie do realizacji

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018-2019

- wybór samorządów 

  klasowych

- opracowanie planu

  pracy SU na rok  

  szkolny 2018-2019

- prowadzenie księgi   

  protokołów SU

- wychowawcy klas

 

 

- opiekunowie SU

 

 

- opiekunowie SU

Wrzesień 2018

 

 

Wrzesień 2018

 

 

Cały rok szkolny

2

Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018-2019

- apel szkolny

- rada pedagogiczna

- przewodniczący SU,

  opiekunowie SU

 

Wrzesień 2018

3

Prezentowanie informacji promującej działalność SU. Uzupełnianie informacji w razie potrzeb.

- strona www szkoły

- opiekunowie SU,   

   członkowie SU

 

Cały rok szkolny

4.

Prawa i obowiązki ucznia

- strona www szkoły

- akcja plakatowa

 

-  opiekun SU,

   członkowie SU

 - sekcja plastyczna i

   informacyjna

Cały rok szkolny

5

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 2019-2020

- kampania wyborcza,

  akcja plakatowa

- przedstawienie listy

  nauczycieli,  

  startujących w

  wyborach

- ogłoszenie wyników

- przewodniczący SU

- opiekunowie SU

 

 

 

Czerwiec 2019

6

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2018-2019

- apel szkolny

- wręczenie dyplomów,

   nagród w

   podziękowaniu za

   współpracę

- wręczenie nagród

   konkursach   

   organizowanych  

   przez SU

- opiekunowie SU

- przedstawiciele SU

 

 

Czerwiec 2019

 

 

Priorytet 2:

Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły

zadanie główne dla samorządu:

Reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb

Lp.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1

Uczestnictwo

w spotkaniach

 z dyrektorem szkoły, radach pedagogicznych oraz spotkaniach rady rodziców

- wnioski

  o  dofinansowanie  

  działań  SU

- protokoły spotkań

 

- opiekunowie SU,

- przewodniczący SU

 

Według potrzeb

2

Uczestnictwo

w zebraniach SU

- protokoły z zebrań SU

- prowadzenie teczki  

   SU

- opiekunowie SU

- członkowie SU

Cały rok szkolny

3

Sprawozdania

z działalności SU

- sprawozdania

- opiekunowie SU

Semestr I i II

 

 

Priorytet 3:

Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra

zadanie główne dla samorządu:

Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,  realizacja akcji charytatywnych i programów pozaszkolnych

Lp.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1

Akcja „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”

-  akcja plakatowa

 - informacje na stronie

   Internetowe

-  uczniowie  w  klasach  

   przeprowadzają wraz z

   wychowawcą dyskusję

   na godzinie

   wychowawczej,

   dotyczącą

   tolerancji rówieśniczej

- członkowie SU

- opiekunowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- sekcja informacyjna  

   SU

- współpraca z

   wychowawcami

16 listopada 2018

2

Savoir-vivre czyli zasady dobrego wychowania

 - akcja plakatowa

 - informacje na stronie

   internetowe

- członkowie SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna   

   SU

- sekcja plastyczna

  SU

Listopad 2018

3

 

Pomagam koledze

- pomoc w odrabianiu

  lekcji dzieciom

  w świetlicy

- członkowie SU

- opiekunowie SU

 

według potrzeb

4.

Akcje charytatywne we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu

- pomoc w organizacji

 

- członkowie SU

- opiekunowie SU

według potrzeb

 

 

5

 

 

Akcja „Góra grosza”

- akcja plakatowa

- zbiórka pieniędzy

- sprawozdanie z akcji

- informacje na stronie

  internetowej

 

- członkowie SU

- opiekunowie SU

- sekretarz SU

 

 

 

według potrzeb

6

 Akcja charytatywna „Pomóż i Ty”

 

- zbiórka pieniędzy

- sprawozdanie z akcji

- informacje na stronie

  internetowej

- członkowie SU

- opiekunowie SU

 

według potrzeb

7

Program „Zbieramy zużyte telefony komórkowe”

- akcja plakatowa

- opiekunowie SU

- członkowie SU

 

według potrzeb

8

Wieczór filmowy

dla klas VII,VIII SP

oraz III G

- w godzinie 16-20 

  emisja dwóch filmów

 (tematyka do 

  uzgodnienia)

- członkowie SU

- opiekunowie SU

- sekcja nagłaśniająca

   SU

- sekcja informacyjna

   SU

- sekcja porządkowa  

  SU

Styczeń 2019

9

Akcja

„Tydzień życzliwości”

-  sprawozdanie z akcji

-  informacje na stronie

   Internetowe

 

- członkowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- sekcja informacyjna    

   SU

- sekcja dziennikarska

   SU

- opiekunowie SU

 

Luty 2019

 

10

Akcja antynikotynowa

- akcja plakatowa

- informacje na stronie

  internetowej

- członkowie SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna

  SU

- sekcja plastyczna  

  SU

Maj 2019

 

 

Priorytet 4:

Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole.

zadanie główne dla samorządu:

Pomoc w organizowaniu  i organizowanie  imprez szkolnych

Lp.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1

Przygotowanie tablicy SU

- przygotowanie tablicy

- opiekunowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- członkowie SU

 

 

Wrzesień 2018

2

Skrzynka próśb

i pomysłów

- przygotowanie  

  skrzynki

- zbieranie informacji

  o potrzebach uczniów

  i wzbogaceniu bazy

  szkoły

- członkowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- sekcja informacyjna

   SU

 

 

Według potrzeb

3

Dzień Edukacji Narodowej

-  organizacja 

   apelu

 

- członkowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- sekcja informacyjna  

   SU

- sekcja porządkowa

   SU

- sekcja 

  nagłaśniająca SU

- sekcja

  dziennikarska SU

- opiekunowie SU

Październik 2018

4

Andrzejki-zabawa integracyjna z wróżbami

- akcja plakatowa

- zorganizowanie 

  dyskoteki

- sprawozdanie z akcji

- informacja na stronie

  internetowej

- sekcja plastyczna

   SU

- członkowie SU

- sekcja porządkowa

   SU

- sekcja

  dziennikarska SU

- opiekunowie SU

- współpraca z

   wychowawcami

Listopad 2018

5

Święto Niepodległości

-  akcja plakatowa

-  pomoc  w organizacji  

   apelu

- członkowie SU

- sekcja plastyczna

   SU

- sekcja informacyjna

   SU

Listopad 2018

6

„Dzień bez telefonu”

- wybór daty do 

   uzgodnienia

- przekazanie informacji  

  całej społeczności  

  szkolnej

- członkowie SU

- sekcja informacyjna

   SU

- współpraca z

   wychowawcami

 Październik/Listopad 2018

 

7

 Mikołajki - Dzień bez 

 pytania     

 

- uczeń w mikołajkowej  

  czapce jest zwolniony  

  z pytania

- opiekunowie SU

- członkowie SU

 

06 grudzień  2018

8

 

Dyskoteka noworoczna

 

- zorganizowanie 

  dyskoteki

- sprawozdanie z akcji

- informacja na stronie

  internetowej

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- współpraca z

   wychowawcami

- sekcja

  nagłaśniająca i

  porządkowa SU

Styczeń 2019

9

Turniej piłki nożnej   

 chłopcy) oraz unihokeja (dziewczęta)

 klas VII,VIII SP i IIIG

 - informacja na stronie

   internetowej

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

 

 

Styczeń 2019

10

Turniej piłki nożnej klas   

 IV-VI SP

- informacja na stronie

  internetowej

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

 

Styczeń 2019

11

Apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2017/2018

- wykonanie prezentacji

  z działalności SU

  w I półroczu

 

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna

  SU

- sekcja plastyczna

   SU

Luty 2019

12

Poczta Walentynkowa

- akcja plakatowa

- przygotowanie    

  skrzynki na kartki

  walentynkowe

- rozdanie kartek   

  walentynkowych

- opiekunowie SU

- przedstawiciele SU

 

Luty 2019

13

Dzień Kobiet

-  pomoc w organizacja 

   apelu

- przygotowanie

   okolicznościowej

   gazetki ściennej z

  najserdeczniejszymi

  życzeniami

   pomyślności

- informacja na stronie

  internetowej

- opiekunowie SU

- przedstawiciele SU

- sekcja

  porządkowa SU

- sekcja plastyczna

   SU

Marzec 2019

14

Dzień matki – konkurs dla klas 0-III SP

- akcja plakatowa

- konkurs plastyczny-  

  „Portret mojej mamy”

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- współpraca z

  wychowawcami

 i nauczycielami 

  plastyki

 

Maj 2019

15

„Dzień bez pytania”

Wylosowany wcześniej dzień miesiąca, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych tematycznie np. na kolor zielony lub w kapciach itp.

- przedstawiciele SU

- sekcja informacyjna  

  SU

 

według potrzeb

16

   Szkolny konkurs

„  I ja mam talent”

- eliminacje konkursu

  uzdolnień i 

  umiejętności

- przedstawiciele SU

- współpraca z

  wychowawcami

- sekcja

  nagłaśniająca i

  porządkowa SU

-  dziennikarska

   SU

Maj 2019

17

   Szkolny konkurs

„  I ja mam talent”

- finał konkursu

  uzdolnień i 

  umiejętności

- sprawozdanie z akcji

- informacja na stronie

  internetowej

- opiekunowie SU

- przedstawiciele SU

- współpraca z

  wychowawcami

- sekcja

  nagłaśniająca i

  porządkowa SU

- sekcja plastyczna i  

  dziennikarska SU

Maj/Czerwiec 2019

18

  Dyskoteka

„ Wakacje tuż, tuż”

- zorganizowanie 

  dyskoteki

- sprawozdanie z akcji

- informacja na stronie

  internetowej

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna

   SU

- sekcja porządkowa

- współpraca z

   wychowawcami

Czerwiec 2019

19

Szkolne biegi przełajowe w nawiązaniu do akcji „Polska biega”

-  sprawozdanie z akcji

-  informacje na stronie

   Internetowe

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna

  SU

- sekcja porządkowa

- współpraca z

   wychowawcami

Maj/czerwiec  2019

20

Olimpijka klas I-IV SP połączeniu z akcją „ Zachowaj trzeźwy umysł”

-  sprawozdanie z akcji

-  informacje na stronie

   Internetowe

- przedstawiciele SU

- opiekunowie SU

- sekcja informacyjna

   SU

- sekcja porządkowa

- współpraca z

   wychowawcami

Czerwiec 2019

21

Święto Szkoły

-  akcja plakatowa

-  pomoc w organizacji

- przedstawiciele SU

Maj/Czerwiec 2019

22

Dzień Rodziny

-  akcja plakatowa

-  pomoc w organizacji

- przedstawiciele SU

Maj/Czerwiec 2019

23

Pożegnanie absolwentów - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

- pomoc w organizacji

  apelu

- przedstawiciele SU

- sekcja

  nagłaśniająca i

  porządkowa SU

 

Czerwiec 2019

       

 Inicjatywy całoroczne:

•      Rozwijamy samorządność.

•      Propagujemy ideę wolontariatu -współpraca z wolontariatem.

•      Dbamy o estetykę naszej szkoły.

•      Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.  

•      Muzyczne czwartki- długie przerwy.

•      Organizujemy dyskoteki szkolne.

•      Współpracujemy z oficjalną stroną internetową szkoły.

•      Przygotujemy tablicę SU.

•      Organizujemy „Akademię samopomocy uczniowskiej”.

•      Ustawiamy  skrzynkę  próśb, zażaleń i pomysłów oraz rozpatrywanie ich.

•      Organizujemy uroczystości szkolne.

•      Spotkania z dyrekcją szkoły.

  

           Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018-2019, w razie potrzeby może ulec zmianie lub modyfikacji.

                                                                                    

                                                                                   Opiekunowie samorządu: Aneta Łapińska, Jan Bójko

 

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Michałowie

 

10 września 2018

 

 

 1.   Aleksandra Zakrzewska - przewodnicząca
 2.   Oliwia Leszczuk  – wice- przewodnicząca
 3.    Karolina  Pogorzelska - sekretarz
 4.    Daria Dobosz – skarbnik

 

Rzecznikiem praw ucznia została

pani Anna Rasiuk

 

 

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

 

 

Samorząd Uczniowski 2016/2017

„…Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności to nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

 

 

 

 

Wyniki konkursu na opiekunów SU

W dniu 20.06.2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej.

    W wyniku głosowania opiekunem w Szkole Podstawowej została pani Justyna Kuźma, natomiast opiekunem Samorządu w Gimnazjum – pani Elżbieta Mackiewicz.

Gratulujemy!!!


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Samorząd Uczniowski Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie w maju 2017 roku zorganizował konkurs plastyczny, pt. „Moja mama” dla uczniów klas 0 - III.

Komisja w składzie:

p. dyr. Wioletta Gryko, Anna Rasiuk, Dorota Ostaszewska, Aneta Łapińska postanowiła wyróżnić prace plastyczne następujących  uczniów:

 • Aleksandra Pietruczuk  0b
 • Krystian Charyło 0b
 • Paweł Dunda 0b
 • Jagoda Szatyłowicz Ia
 • Gabriela Dąbrowska IIc
 • Daria Nowik IId
 • Zofia Gryko IIIa
 • Gabriela Kalinowska IIIb
 • Wiktoria Smosna IIIb

Dziękujemy za udział i gratulujemy !

Opiekun SU

 

 


W dniach 27.02 - 03.03.2017 roku  Samorząd Uczniowski zorganizował akcję ”Tydzień życzliwości” oraz konkurs na najbardziej życzliwego chłopaka i dziewczynę w Szkole Podstawowej na poziomie klas IV-VI.

Życzliwość to:

 • troska o siebie i troska o innych;
 • odczuwanie wdzięczności za wszystko co nas spotyka;
 • brak żądań i oczekiwań;
 • akceptowanie siebie i innych takimi jakimi jesteśmy;
 • uczucie radości i spełnienia;
 • pragnienie tego tylko co najbardziej pomyślne dla mnie i dla innych.

 

Życzliwość to uczenie się życzliwości - życzliwość to dawanie i przyjmowanie życzliwości.

W potocznym rozumieniu życzliwość kojarzyć się może ze szczerym uśmiechem, ciepłym spojrzeniem, kilkoma miłymi słowami, czyli po prostu z niewymuszoną grzecznością i uprzejmością.

Uczniowie klas IV-VI zdecydowali, że najbardziej życzliwymi osobami w Szkole Podstawowej są

 • Radek Kaliszuk ucz. klasy V"b" oraz
 • Oksana Jurczuk  ucz. klasy IV"c".

 

Gratulujemy

SU


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO zobacz więcej...

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Michałowie

14 września 2016

1. Oliwia Leszczuk  - przewodnicząca

2. Daria Dobosz – wice- przewodnicząca

3. Wojciech Dziewiątkowski - skarbnik

4. Adrian Daniluk – sekretarz

Opiekun SU: Aneta Łapińska

 

yes PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016-2017 yes

 Plan pracy S U r.szk. 2016-2017.pdf

 

Sekcje działające przy Samorządzie Uczniowskim

 Sekcje_SU_2016-2017.pdf

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

Samorząd Uczniowski 2015/2016

 • Opiekun:               Jan Bójko
 • Przewodnicząca:  Oliwia Leszczuk
 • Zastępca:   Dawid Sikorski
 • Sekretarz:  Wojciech Dziewiątkowski
 • Skarbnik:   Sebastian Wojciechowski

 

Sekcje Samorządu:

 

Nagłaśniająca:

 • - Jan Buczak
 • - Dominik Korzunowicz
 • - Adrian Daniluk
 • - Mateusz Bohdziel

 

Informacyjna i Dziennikarska:

 • - Radosław Kaliszuk
 • - Natalia Aleksiejuk
 • - Gabriela Hojka
 • - Magdalena Klimowicz
 • - Aleksandra Zakrzewska
 •  

Plastyczna:

 • - Julia Rudnik
 • - Magdalena Strzeszewska
 • - Roksana Luszewska
 • - Maciej Charyło
 • - Michał Jurczuk
 • - Daria Dobosz
 • - Weronika Florczuk
 • -Dominika Sikorska

 

Delegacja SU- przewodnicząca i zastępca (do nich należy przeprowadzenie uroczystości szkolnych w razie potrzeb, oraz zaproszenie gości spoza szkoły)

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
  ul.Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
 • 85 71 89 515

Galeria zdjęć