Nawigacja

O szkole

Szkoła Podstawowa

Dane podstawowe:

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli
Adres: ul. Sienkiewicza 21

NIP

REGON

RSPO

966-208-46-96

000645458

113887

Tel./fax: 85 71 89 515
E-mail: -- sekretariat@spmich.pl --

 

 

Historia szkoły:

 • 2018
  • w czerwcu dobiega końca gruntowna termomodernizacja budynku szkolnego. Oświetlenie szkoły zostało w całości wymienione na nowoczesne i energooszczędne. Okna też wymieniono na nowe. Każda sala lekcyjna jest teraz wentylowana. Obiekt szkolny nabrał nowego ładnego wyglądu wewnątrz i na zewnętrz.
 • 2017
  • od 1 września to zreformowana Szkoła Podstawowa z wygaszanymi oddziałami gimnazjanymi. Stanowisko dyrektora obejmuje Pani mgr Krystyna Wydrycka.
  • w lutym na zimowych feriach rozpoczęto ogromny remont budynku szkoły tzw. termomodernizację.
 • 2012 
  • od 1 września Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Jan Łuksza.
 • 2011
  • od listopada uczniowie szkoły korespondują ze Szkołą nr 8 w Wołkowysku.
  • od października uczniowie szkoły korzystają z krytej pływali w ramach godziny wychowania fizycznego.
 • 2010
  • 6 listopada w szkole utworzono nowoczesną pracownią językową z tablicą interaktywną.
 • 2009
  • 27 kwietnia otwarto Miejsko-Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • 19 października rozpoczęto prace przy budowie krytej pływalni.
  • 1 września w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010. Wmurowano kamień węgielny pod budowę krytej pływalni. W szkole utworzono dwa oddziały przedszkolne do których uczęszcza 41 sześciolatków i 1 pięciolatek.
 • 2008
  • 1 września naukę w szkole rozpoczyna 303 uczniów - są to dzieci z terenu całej gminy Michałowo, gdyż zostały zamknięte szkoły w Szymkach i Nowej Woli. Tym samym jest to jedyna szkoła podstawowa w gminie. Zatrudnionych w szkole jest 35 nauczycieli.
 • 2007
  • W listopadzie oddano do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią.
 • 2006
  • 1 grudnia stanowisko dyrektora obejmuje mgr Renata Ostapczuk.
 • 2004
  • Uczniowie zaczynają korespondować ze szkołą średnią im Władysława Syrokomli w Smohlowie na Białorusi (miejscu urodzenia patrona).
 • 2003
  • Tworzone są klasy o profilu sportowym.
 • 2000
  • Uroczyste otwarcie i poświęcenie stołówki szkolnej.
 • 1999
  • Uroczyste otwarcie i poświęcenie stołówki szkolnej.
 • 1998
  • Uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej.
 • 1996
  • Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicz 21
 • 1991
  • Z inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminnego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Michałowie poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę zespołu budynków (2_budynków dydaktycznych, budynku socjalnego i sali gimnastycznej).
 • 1984
  • Funkcję dyrektora obejmuje mgr Stanisław Gajewski i piastuje to stanowisko do 30 listopada 2006 r.
 • 1974
  • Na stanowisko dyrektora powołano dr. Leszka Nosa i piastuje to stanowisko do 1984 r.
 • 1973
  • Powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Michałowie, na stanowisko dyrektora powołano mgr Krystynę Margol.
 • 1954
  • Oddano do użytku 18-izbowy budynek dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.
 • 1944
  • Rok szkolny w szkole w Michałowie rozpoczął się w końcu października 1944 r.
 • 1942
  • W początkowych dniach czerwca szkoła zostaje zamknięta przez władze niemieckie.
 • 1941
  • 1 października otwarto polską czteroklasową szkołę w Michałowie.
 • 1932
  • Trudne warunki lokalowe, szkoła mieściła się w jednoizbowym budynku szkolnym przy ul. Szkolnej, a od tego roku dodatkowo wynajmowano 5 izb lekcyjnych w budynku pofabrycznym przy ul. Białostockiej oraz 3 - 4 izby w zależności od potrzeb w prywatnych budynkach mieszkalnych.
  • Podniesiono stopień organizacyjny klas I - VI. W szkole zatrudnionych było 5 nauczycieli, nie było klas łączonych.
 • 1919
  • W październiku tego roku zorganizowano w szkole nauczanie początkowe.
 • 1909
  • Powstaje pierwszy budynek dla potrzeb szkoły w Michałowie.

 

Patron szkoły:

WŁADYSŁAW SYROKOMLA
(LUDWIK WŁADYSŁAW KONDRATOWICZ)
(1823-1862)

Władysław Syrokomla to pseudonim literacki Ludwika Władysława Franciszka Kondratowicza herbu Syrokomla (ur. 29 września 1823 w Smolhowie na Białorusi, zm. 15 września 1862 w Wilnie), polski poeta i tłumacz. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Aleksander Kajetan i Wiktoria z domu Złotkowska.

Kształcił się w szkołach w Nieświeżu i Nowogródku w latach 1833-1837, ale ze względów finansowych zrezygnował z nauki i zaczął pracę jako kancelista w dobrach Radziwiłłów.

16 kwietnia 1844 w Nieświeżu wziął ślub z Pauliną Mitraszewską, która później urodziła mu czworo dzieci.

W 1844 zadebiutował gawędą poetycką Pocztylion. W 1844-1853 dzierżawca wsi Załucze. Od 1853 dzierżawca Borejkowszyzny pod Wilnem. Zwolennik uwłaszczenia chłopów, współpracownik Kuriera Wileńskiego, uczestniczył w manifestacjach patriotycznych. Uwięziony w 1861 przez władze rosyjskie i przymusowo osadzony w Borejkowszczyźnie.

Dokonał licznych przekładów Goethego, Heinego, Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenki, Berangera, a także przekładów z łaciny. Często przypisuje mu się autorstwo tekstu piosenki Wlazł kotek na płotek, jednak jego tekst opiera się na oryginalnej, ludowej przyśpiewce.

Został pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
  ul.Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
 • 85 71 89 515

Galeria zdjęć